Jak na soft start

Telefonní rozhovor:

pán: ......' člověče co jste mi to poslal, to je obyčejný spínač, to nemůže fungovat'......

já: proč si to myslíte?

pán: 'tady náš elektrikář to má montovat a říkal, že je to byčejný spínač'

Tento příspěvek, "JAK NA SOFTstart byl vyvolán častými dotazy tohoto typu:

...Jak se montuje váš SOFTstart do svářečky

Odpověď bývá - JEDNODUŠE - pouze osoba kvalifikovaná!!!

Softstart našeho typu 'SOFTspinač' se stal oblíbeným doplňkem svářecích zdrojů 

z důvodů:

Nejčastější typy svářeček do nichž se softstart montuje:

UTA 200, UTA 315, WTU 315.xx, WTU 500, WTS 500

pro WTU 315.43MIG je jiný typ soft startu

Softstartem naší konstrukce jsme opatřily různá zařízení ke spokojenosti mnohých.

více informací máte zde: VŠE O SOFTstartu svářeček

loading